zpět na aktuality

Na vítěze Podzimních štafetových hrátek čeká štafetový kolík z Londýna. Soutěžte s námi!

Štafeta je oblíbenou atletickou disciplínou a její nácvik a soutěže přinášejí malým dětem mnoho vzrušujících zážitků – vždyť soutěží celé družstvo! Abychom vaše snažení podpořili, navrhujeme zařadit jednoduchou člunkovou štafetu, ze které nám pošlete výsledky. My na oplátku zašleme nejlepšímu týmu zmíněný štafetový kolík a londýnský 'sack'. Druhé až jedenácté místo oceníme drobnými dárky taktéž z londýnského mistrovství.

Podmínky účasti:

• Zúčastnit se může oddíl/klub či jiný subjekt zapojený do projektu Atletika pro děti. POZOR! Pro atletické školní přípravky, zapojené do projektu Atletika pro děti do škol , máme v podzimním termínu připravenou jinou soutěž!

• 'Štafetit' může celý oddíl/klub nebo jen jednotlivá skupinka. Můžete samozřejmě postavit více štafet.

• Štafeta je osmičlenná, smíšená, bez určení počtu dívek a chlapců. Vzhledem k tomu, že desetileté a jedenáctileté děti z přípravek už často běhají štafetu i na oficiálních závodech, jsme se rozhodli dát šanci těm mladším. A tak jedinou podmínkou naší minisoutěži je, že se štafety mohou účastnit maximálně devítileté děti, tj. ročník 2008 a mladší.

Pravidla naší štafety 8 x 30 m:

Běhá se člunkovým způsobem (jedno dítě tam a další zpět). Děti rozdělíme a rozestavíme na opačné strany území. Všichni členové štafety startují (rozebíhají se) z polovysokého startu. První člen štafety vybíhá na zvukový podnět trenéra (doporučeno: „Připravit, pozor, teď!“). Ostatní členové štafety vybíhají na 'předávku' – plácnutí dlaněmi o sebe (vždy pravou rukou). Nepředává se štafetový kolík či jiný předmět! Trenér začíná měřit na svůj zvukový signál (popř. signál jiného trenéra) a ukončuje měření ve chvíli, kdy poslední člen štafety proběhne cílem. Běhá se na umělé dráze, popř. na jiném rovném upraveném povrchu. Pokud se běží mimo dráhu, kde není vzdálenost naměřena, je nutné úsek přesně naměřit pomocí standardního pásma (ne odkrokovat). Pokud není na dráze běžecký úsek označen, doporučuje se startovní a cílovou čáru vyznačit (nakreslit), popř. označit kužely. Děti běhají v běžecké obuvi, nepoužívají tretry.

Časy štafety/ štafet + jména dětí – štafetmanů – nám pošlete nejpozději do 31. října na email: irudova@atletika.cz, do předmětu uveďte ŠTAFETĚNÍ a nezapomeňte uvést název oddílu/klubu a kontakt na vás. Budeme rádi, pokud připojíte krátké povídání o vašem štafetění, popřípadě foto nebo video.

Na nejlepší štafetu čeká nádherný štafetový kolík přímo z dějiště letošního Mistrovství světa v atletice v Londýně a pěkný 'sack'. Dalších 10 štafet oceníme zasláním londýnských drobností – poznámkového bloku a dvou odznáčků. Už teď se těšíme na vaše výstupy z Podzimních štafetových hrátek.

Generální partner Českého atletického svazu

Hlavní partner Českého atletického svazu

Oficiální partneři

Projekt vznikl za podpory