zpět na aktuality

Vítejte v Běhálkovi

Jak dlouho mohou ve Zlatníkách atletit i ti úplně nejmenší?

Začali jsme na jaře roku 2015 jako pohybový kroužek – Běhálek. Měli jsme okolo 20 dětí. Protože ve Zlatníkách kromě fotbalu pro děti nic nebylo, rodiče to velice uvítali. Na podzim zmíněného roku, jsem byla oslovena místním klubem SK Sokol Zlatníky, zda bychom nechtěli být součástí klubu. Nabídka se mi líbila a již třetím rokem jsme jako atletický oddíl Běhálek pod křídly SK Sokol Zlatníky a máme bezmála 60 členů. Zájem má vzrůstající tendenci.

Přiblížíte nám filozofii vašeho klubu?

Vzorem je nám Atletika pro děti. Líbí se nám motto: Běhej, skákej, házej rád! Atletem se můžeš stát… Formou soutěží a her tyto atletické dovednosti u dětí zdokonalujeme. Jako jednu z motivací pořádáme tradiční Zlatnický víceboj. Jeho tváří je bývalá špičková atletka Denisa Rosolová a zveme i další atletické osobnosti.

Je nějaké specifikum vašeho regionu, které se odráží na fungování přípravky?

Spadáme pod Prahu západ, která je dost rozlehlá. Rodičům se nechce jezdit kilometry do jiných větších atletických základen a jsou rádi za atletiku v místě bydliště. Děti tak někdy přecházejí z atletických klubů z Prahy k nám, protože jsme blíže jejich bydlišti.

Jak na tom podle vás dnešní malé děti jsou?

Všeobecně na tom děti v dnešní době nejsou moc dobře, kvůli počítačům a chytrým telefonům. Ale je spousta dětí, které mají pohybové vlohy a rychle se zlepšují. Naopak máme děti, které nejsou pohybově nadané, mají třeba i malou nadváhu, ale snaží se hýbat, což velice oceňujeme a děti podporujeme.

Co děti a potažmo jejich rodiče v dnešní záplavě volnočasových aktivit na atletiku naláká?

Jsme malá vesnice a děti se mezi sebou informují například ve škole a lákají se vzájemně. Náš tradiční květnový víceboj děti také naláká. Jsme malý oddíl a rodiče si nás při hledání kroužků v regionu najdou na internetu. Motivační určitě je, že dle výkonnosti děti dostávají tréninkové oblečení a dresy, všichni pak dostávají oddílová trika zdarma. Jednou až dvakrát ročně děti dostávají odměny za reprezentaci oddílu v závodech družstev.

Děláte nábor?
Zatím ne, protože se během roku stále hlásí noví členové a nemáme zatím tuto potřebu.

Od kolika let u vás děti sportují?

Od 4,5 let do 13 let.

Kolikrát týdně se scházíte?

Sportujeme dvakrát týdně, v úterý a ve čtvrtek od 16.15 do 17.45. Po domluvě lze jen jednou týdně.

Jaká je výše poplatku?
Jedna tréninková jednotka stojí 50 korun, platí se čtvrtletně, aby to pro rodiče bylo schůdnější. Celková částka se odvíjí od počtu tréninkových jednotek měsíčně.

Kde trénujete v létě, v zimě?
V létě trénujeme na travnatém fotbalovém hřišti ve Zlatníkách. V zimě v tělocvičně. Jako netradiční místo máme cestu pod kopcem Kamínek a kopec Kamínek nedaleko od hřiště.

Co všechno si děti vyzkoušejí a co mají nejraději?
Zkusili jsme s těmi většími dětmi hrát softball, který si děti nečekaně velice oblíbily. Mají rády štafetové běhy a soutěže s míči, učíme se různé míčové hry. V tělocvičně se věnujeme gymnastice- hrazda, přeskoky přes náčiní, šplh.

Hrajeme rádi převzatou hru BOMBA-POTOPA-NÁLET, ale přidali jsme další prvky: postoj čápa, střechu (vzpor), angličák, dřep výskok, raka, včelu (bez hnutí), bonbón (leh na zádech- ruce pod hlavu+chodidla k sobě). 🙂

Jaké nové pomůcky by vám v práci s dětmi pomohly?
Chystáme se dětem pořídit doskočiště na výšku, které tréninky zpestří, můžeme trénovat více obratnosti, akrobacie a techniku skoku do výšky.

Přiblížíte nám zázemí, které má klub k dispozici?

Nemáme klasické atletické zázemí, které nabízí většina klubů. Máme však udržované fotbalové hřiště, které je vhodné na trénink, ale chybí nám sektor na skok do dálky. V zimních měsících využíváme, jak už jsem zmínila, tělocvičnu, která je příliš malá a nedostačující, což by mohlo rodiče odrazovat.

Zapojujete do vašich aktivit i rodiče dětí?

Komunikuji s nimi prostřednictvím mailu, či osobně, žádáme je o pomoc při našich akcích a závodech a najdou se i tací, kteří pomoc a podporu nabídnou. Uvítala bych, kdyby mělo více rodičů zájem zapojit se do tréninků a stát se asistenty, abychom se mohli rychleji rozrůstat.

Jaký je nejpalčivější problém vašeho klubu?

Nemáme klasické atletické hřiště ani rovinku se skokem do dálky, avšak máme na výstavbu prostory. Již druhým rokem žádáme o dotace na výstavbu rovinky s dálkařským doskočištěm a multifunkčním hřištěm, ale zatím marně. Jezdíme na závody a zkušenost se skokem do dálky nám chybí.

Nabízíte v létě soustředění?
Na léto máme připravený příměstský tábor, vedle atletiky, hrajeme různé hry a hlavně softball, který děti velice chytil. Jezdíme na in-linech a také si děti vyzkoušely jízdu na koni v místním jezdeckém klubu, což pro ně byl velký zážitek.

Jakých soutěží se účastníte jaké máte úspěchy?

Od loňska jsme s dětmi přihlášeny do Krajského přeboru družstev přípravek. Děti vloni absolvovaly všech 5 kol, byla to pro ně velká zkušenost. Závodů se účastní na 300 dětí z kraje, máme v oddíle i takové, které se umísťují v první desítce. V soutěžích jednotlivců máme i pár talentů, kteří již sbírají medaile.

Pořádáte i vy sami nějakou zajímavou akci?

Zmíněný tradiční Zlatnický víceboj, při kterém děti běží sprint 50 m, skáčou z místa, hází míčkem a běží 200 m. Máme pro děti připraveno mnoho cen a diplomů. Denisa Rosolová každoročně přebírá roli startéra a předává ceny vítězům.

Kolik trenérů u vás s malými dětmi pracuje?
Jsme celkem čtyři trenéři, já jako zakladatelka a dále rodiče dětí, kteří absolvovali kurz přípravek, jsou to dobrovolníci a velice si jich vážíme. Požádali jsme o dotace, abychom mohli trenéry pravidelně odměňovat.

Co vnímáte jako největší ocenění své práce?

Dělám s dětmi různé testy. Když děti trénují poctivě, tak mě potěší jakékoli zlepšení při tréninku a hlavně to, když začnou sklízet úspěchy na soutěžích. Také když vidím, že je Běhálek baví a chodí k nám rády.

Jak by zněla rada pro přípravky, které teprve vznikají?

Stát se členem nějakého spolku či oddílu, který působí v dané lokalitě, bude tím větší šance k získání podpory od státu a dotací.

Co přejete projektu Atletika pro děti?

Aby stále podporoval atletické přípravky a motivoval k založení dalších. Naproti tomu mám pocit, že je bohužel malé procento dětí, kteří u atletiky zůstanou i v pozdějším, dospělém věku, což mě mrzí. Zřejmě chybí motivace? Nám osobně projekt už druhým rokem poskytuje materiály k našemu víceboji, včetně medailí a diplomů. Kladně hodnotím, že sdružuje oddíly a informuje o nových školeních pro trenéry.

Komu se ozvat v případě zájmu?

Kontaktovat Evu Šafaříkovou, hlavní trenérku oddílu na adrese safarikova30@seznam.cz nebo na telefonním čísle: 774610245. Webové stránky klubu ZDE.

Na konci se ptáme na nějaké NEJ. Jaké najdeme u vás?

Máme kousek od hřiště uměle vytvořený kopec. Na jeho vrcholu, je krásný výhled do okolí pomocí dalekohledů. Využíváme ho pro naše tréninky.

_______________________________________________

Představujeme trenérku Evu Šafaříkovou:

absolvovala jsem magisterské studium na FTVS/UK- kondiční specialista- trenér. Sama jsem provozovala atletiku na republikové úrovni 15 let – specializace – krátké překážky, později pak ve veteránských kategoriích na ME a MS se ziskem medailí. Celý medailonek najdete na stránkách ZDE. Jsem ráda, že mohu být pro děti vzorem. Mám dobrý pocit z předávání zkušeností mladým atletům, seberealizuji se tím a má práce je můj koníček.

Generální partner Českého atletického svazu

Hlavní partner Českého atletického svazu

Oficiální partneři

Projekt vznikl za podpory