zpět na aktuality

Představujeme nový projekt: Atletika pro rodinu

Projekt „Pohybová gramotnost“ pod záštitou Českého atletického svazu vzniká na základě potřeb a nedostatků zjištěných při práci s dětmi a mládeží. Současná česká populace a nová generace dětí nevykazuje základní pohybovou gramotnost, jako je běh, skok, hod, rovnováha, ohebnost a pružnost. Současný životní styl neumožňuje dětem ve většině případů získávat návyky přirozeného pohybu, který potřebují nejen ve sportu, ale v životě samotném. Pro zdravý vývoj a získání běžných pohybových dovedností výborně funguje jako motivace a inspirace aktivita rodičů, kteří „jdou příkladem“ a jsou vzorem pro cílovou skupinu projektu, tj. mladších dětí ve věku 3 – 11 let.

Projekt navazuje a rozšiřuje aktivity velmi úspěšných projektů Českého atletického svazu – Atletika pro děti a Atletika pro radost.

Primárním cílem projektu je zvýšit pohybovou gramotnost u dětí a jejich rodičů. Cílem je dovést rodiče a jejich děti k zodpovědnosti za své zdraví a naučit je, jak správným a pravidelným pohybem působit příznivě na kvalitu svého života. Vedlejším cílem a přidanou hodnotou projektu je i napomáhání ke zlepšení a utužení mezilidských vztahů v rodině, která bude spolu trávit více času sportem. Cílovou skupinou jsou děti ve věku od 3 do 11 let a jejich rodiče.

Patronkou projektu se stala dlouholetá úspěšná reprezentantka Denisa Rosolová. Držitelka mnoha cenných kovů z velkých mezinárodních akcí sama očekává v nejbližších týdnech potomka a role patronky se zhostila s potěšením. „Jsem ráda, že mohu být patronkou, protože za chvíli budeme také rodina a budu ráda, když se budeme hýbat všichni společně. V dnešní době je stále složitější přinutit lidi k pohybu, takže takové projekty mohou být jen přínosem,“ vzkázala.

Projekt „Pohybová gramotnost“ bude realizován v rámci běžné činnosti klubů, oddílů a kroužků Českého atletického svazu. Pravidelně budou probíhat paralelní aktivity obou cílových skupin, dětí, ale i rodičů. Budou realizovány společné kempy, závody, kdy bude docházet ke spolupráci rodičů se svými dětmi a přirozeným způsobem se vzájemně budou motivovat k lepšímu výkonu. Činnosti rodičů s dětmi v rámci projektu přispějí k více společnému trávení volného času, zážitkům a kvalitnímu životu rodin.

V rámci realizace projektu budou připraveny také tréninkově – metodické materiály, které umožní pohybovou gramotnost přenést ze stadionů a tělocvičen také do samotných rodin a domácností.

V uplynulých měsících bylo provedeno školení patnácti trenérů z atletických oddílů, kde se v rámci pilotního programu uskuteční dané aktivity. Průběžně také vzniká metodický materiál a výroba sady pomůcek pro sport rodičů a dětí. Během května a června se budou konat vybrané akce pro veřejnost v rámci Atletiky pro děti.

Převzato z: www.atletika.cz/Nikola Samková, Petr Jelínek, foto: ČAS – A. Gräf

Generální partner Českého atletického svazu

Hlavní partner Českého atletického svazu

Oficiální partneři

Projekt vznikl za podpory