zpět na aktuality

Na jaké novinky se můžete těšit v našich projektech?

Náš web v současnosti zaštiťuje už několik projektů. Pomáháme 'malé' atletice v klubech, oddílech, ale i na školách. Pro všechny naše projekty připravujeme na každý nový školní rok zajímavou náplň.

ATLETIKA PRO DĚTI (APD)

Je hlavním projektem ČAS pro oddíly a kluby. Je určen trenérům a jejich malým svěřencům do věku 11 let. V rámci tohoto projektu vznikají metodické materiály, organizují se školení, dodává se materiální vybavení, pořádají se různé korespondenční a jiné soutěže. Zapojené subjekty máme v naší databázi ZDE.

Aktuálně si můžete vyzvednout pro děti z přípravek zdarma Zápisníky mladého atleta, stáhnout školní rozvrh nebo další materiály.

ATLETIKA PRO DĚTI DO ŠKOL (APD do škol)

Je projektem ČAS určeným pro 1. stupeň základních škol. Zapojené školy nebo jen jednotlivé třídy mohou stejně jako v projektu APD využívat naši metodiku, zúčastnit se školení, zapůjčit si pomůcky na cvičení, zapojit se do našich korespondenčních a jiných soutěží. Projekt je založen na vzájemné informovanosti o atletění. Aktualizovaný seznam zapojených škol zveřejňujeme vždy se začátkem školního roku na našem webu.

Právě jsem pro vás připravili souhrn toho, co je v tomto projektu aktuálního ZDE nebo si pro žáky stáhnout ROZVRH HODIN s grafikou projektu.

Do dvou výše uvedených projektů se lze přihlašovat průběžně, nejlépe ale vždy v září, tedy na začátku konkrétního školního roku. Pokud máte o zařazení do projektů zájem, pošlete informační email na Oddělení mládeže Ivetě Rudové (irudova@atletika.cz).

ATLETIKA PRO RADOST – ATLETICKÉ ŠKOLNÍ PŘÍPRAVKY (APR-AŠP)

Třetím rokem poběží další z našich projektů, který vznikl propojením dvou výše uvedených. Při základních školách (1. stupeň) vznikly atletické školní přípravky s přímým napojením na konkrétní oddíl. Trenéři i malí atleti jsou členy oddílu/klubu, ale atletí se v prostorách školy. AŠP využívají naši metodiku, pomůcky na cvičení, trenéři prošli naším školením. První dva roky dostávají AŠP i finanční podporu na práci trenérů. Do projektu se přihlašuje vždy v jarním období dle zveřejněných pokynů. V současné době je projekt naplněn. Informace z tohoto projektu najdete na našich webových stránkách v sekci DALŠÍ PROJEKTY. Pravidelně zveřejňujeme informace o novinkách v projektu, např. TADY.

POHYBOVÁ GRAMOTNOST – ATLETIKA PRO CELOU RODINU (PG-APCR)

Nový projekt ČAS je určen dětem a jejich rodičům. Souhrnné info naleznet v článku ZDE. V současnosti probíhá pilotní program po dvou liniích: akce pro veřejnost (viz Kalendář akcí) a atletění ve vybraných oddílech a klubech. V průběhu podzimu bude projekt zhodnocen a zveřejněna forma pokračování. V současné době lze navštívit jen akce pro veřejnost, mezi pilotní oddíly se v současné době nelze hlásit. Zveřejňujeme krátká zpravodajství, která si můžete přečíst například TADY.

Informace o všech projektech zveřejňujeme na naší webové stránce www.atletikaprodeti.cz a našem FB atletikaprodeti, zapojeným subjektům zasíláme průběžné emaily s novinkami.

Generální partner Českého atletického svazu

Hlavní partner Českého atletického svazu

Oficiální partneři

Projekt vznikl za podpory