zpět na aktuality

Představujeme přípravku AK Havířov. Na malé atlety tam bude „dohlížet“ Pavel Maslák

Přiblížíte nám historii vašeho klubu, který je v naší databázi veden nově?

Pro začátek je nutno říci, že přebíráme práci AO Slavie Havířov. Tudíž atletická přípravka funguje už pět let. Pod novým Atletickým klubem Havířov pak první rok. Byli jsme zaměření většinou na starší, ale poté, co jsme neměli kde brát následovníky a nebylo koho trénovat, jsme se rozhodli si budovat základnu.

Jaká je filosofie vašeho klubu?

„Sportuj a buď šťastný“. V rámci tréninkových jednotek se snažíme pracovat s dětmi formou různých her na zdokonalování jejich pohybové gramotnosti. Učíme je základům atletiky či běhu, používáme prvky gymnastiky, ale snažíme se, aby u toho byly děti šťastné.

Je nějaké specifikum vašeho regionu?

Je tady mnoho tanečních kroužků, které nám berou potencionální zájemce o atletiku.

Kolik dětí má o atletění u vás zájem?

Nejvíce dětí máme právě teď, kdy se v přípravkách nachází 96 šťastných malých atletů. Podle mě je zájem o atletiku velký. Je to dáno i tím, že v dnešní době je trend chodit si zaběhat.

Jak na tom podle vás dnešní děti jsou? Hodně se mluví o tom, že plno dětí má problémy s váhou.

Mají velký problém s celkovou koordinací těla, od čehož se odráží i fyzická kondice, která není ideální, ale určitě do této kategorie nemůžeme házet všechny děti. Obézní děti naše kroužky moc nenavštěvují. Je vůbec otázka jaké jsou normy a hodnoty pro to, abychom řekli, kdo je obézní a kdo ne.

Co dnešní nejmladší generaci na atletiku naláká?

Děti většinou přicházejí samy a inspirují se buď mezi sebou nebo komunikací rodičů.

Děláte nábor?

Jednou ročně na závodech, které pořádáme – Štafetový pohár. V plánu je určitě návštěva škol. Ale nejlepší nábor se udělá tak, když uspořádáme závody pro rodiny s dětmi. Tím přesvědčíme rodiče, kteří nevědí o atletice téměř nic.

Od kolika let u vás děti sportují?

Děti u nás sportují již od pěti let.

Kolikrát týdně se scházíte?

Zpravidla děti sportují dvakrát týdně.

Jaká je výše poplatku? Jak ho vnímají rodiče?
Členský příspěvek na kalendářní rok činí 1500 korun. Rodiče poplatek vnímají vesměs pozitivně. Myslíme si, že je nízký ve srovnání s jinými sporty.

Kde vás najdeme na tréninku?

Trénujeme převážně v tělocvičnách. Venkovní tréninky probíhají na atletickém hřišti. Jako atletický klub máme možnost trénovat na menším atletickém oválu, který má cca 330 m.

Co všechno si děti vyzkoušejí a co mají nejraději?

Děti mají možnost si vyzkoušet různé atletické disciplíny – v tom nám je nápomocna sada pro atletickou školku či minipřípravku. Dále s dětmi zkoušíme gymnastiku, míčové hry. Pro přípravku je ideální sada, kterou Český atletický svaz poskytuje.

Zapojujete do svých aktivit i rodiče dětí?

Snažíme se je občas zapojit, ale není to ideální. Nicméně bylo by super, kdyby se zapojili aspoň při pořádání závodů.

Jaký je nejpalčivější problém vašeho klubu?

Největším problémem je získání kvalitních trenérů a jejich následné finanční ohodnocení.

Nabízíte nějaký program i během letních prázdnin?

Letos jsme uskutečnili dvě soustředění v Horní Lidči a v Horní Bečvě a všichni si to náramně užili.

Jakých soutěží se děti účastní a jaké máte úspěchy?

Příští rok bychom chtěli naše děti přihlásit do krajské ligy přípravek a minipřípravek. Jinak se účastníme různých závodů pro děti, ať to jsou čistě jen běhy mimo ovál nebo na ovále.

Pořádáte i vy sami nějakou akci?

Pořádáme Štafetový pohár. Nicméně v prosinci se snažíme uskutečnit oddílové závody přípravek.

Kolik trenérů u vás s malými dětmi pracuje?

S dětmi u nás pracují tři trenéři a každý z nich má svého asistenta. Bylo by super, kdyby nás bylo více. Nové lidi získáváme většinou z řad bývalých atletů, kteří k tomuto sportu mají vztah.

Co vnímáte jako největší ocenění své práce?

Úspěch nebo posun svých svěřenců či zpětná vazba na práci, kterou v klubu odvádíme.

Měl byste z vlastní zkušenosti nějakou radu pro ty, kdo přípravku právě zakládají?

Mít trpělivost. Musím to zaklepat, ale žádné větší komplikace jsme při zakládání přípravky neměli.

Co přejete projektu Atletika pro děti?

Plno nových nápadů. Líbí se mi podpora atletiky už u malých dětí. V dnešní době, kdy je konkurence mnoha sportů, je podpora svazu pro začínající i fungující přípravky potřebná více, než kdykoliv dřív.

Komu se ozvat v případě zájmu?

Kontakt je: Richard Chmelík: e-mail:risa.chmelik@email.cz, tel.: 728 536 213.

____________________________________________

Představuje se trenér Richard Chmelík:

Jako trenér funguji pět let a u atletiky jsem 17 let. Jako začínající trenér jsem se učil od prvního trenéra Pavla Masláka, Daniela Gwoždze. Začínal jsem u gymnastiky, poté jsem dělal florbal, ale nejvíce mě chytla právě atletika. Asi i z toho důvodu, že moji rodiče i prarodiče se dlouhá léta atletice věnovali. Já přímo nepracuji s nejmenšími dětmi. Trénuji děti od deseti do patnácti let. Poté mám na starosti juniorské složky a muže. Věnuji se sprinterským disciplínám do 400 m.

FOTO: Ladislav Káňa

Generální partner Českého atletického svazu

Oficiální partneři

Projekt vznikl za podpory