zpět na aktuality

Zúčastněte se v roce 2019 našeho nového prorodinného projektu ATLETIKA PRO CELOU RODINU!

Pilotně byl nový projekt nastartován v minulém roce, kdy se ho zúčastnilo 15 vybraných oddílů z celé republiky. Za cíl si vytkl podporu pravidelného sportování a kvalitního trávení volného času rodičů s dětmi. Protože si uvědomujeme, že jsou to právě dospěláci, kteří svým příkladem vedou děti ke sportu a obecně zdravému životnímu stylu, soustředil se projekt na propojení práce trenérů v přípravkách s rodinami malých atletů.

Do projektu zapojujeme rodiče dětí navštěvující atletické přípravky v oddílech a klubech, tedy děti do věku 11 let a nabízíme jim ucelený balíček společných aktivit. Zapojené oddíly pro 'atleťácké rodiny' připraví například sportovní soutěžní odpoledne, rodiče dětí se základně seznámí s metodikou, aktivní rodiny se mohou zapojit i do dalších volnočasových aktivit. Myslíme si, že přidanou hodnotu projekt vytváří i tím, že zlepšuje a utužuje mezilidské vztahy a to nejen v rodině, která spolu tráví více času, ale i na úrovni místních 'atleťáckých komunit'.

Rádi bychom v tomto roce navázali na úspěšný pilot minulého roku a letos rozšířili projekt o dalších 15 subjektů, které by s námi na něm participovaly.

Co musíte udělat, abyste se mohli zapojit?

Přihlásit váš oddíl/klub a to pomocí formuláře, který najdete níže. Rádi bychom zapojili oddíly a kluby napříč celou republikou. Pokud budete vybráni, počítejte s povinnou účastí 1-2 zástupců z vašeho oddílu/klubu, nejlépe trenérů přípravek, na školení, které proběhne 23. března v Brně. Zapojené oddíly a kluby dále uspořádají během května jednu akci– sportovní odpoledne dle požadavků ČAS a vyberou rodiny pro zapojení do volnočasových aktivit.

Poznámka: Projekt je určen pouze pro oddíly/kluby/spolky – členy Českého atletického svazu!

Jakou od nás získáte podporu?

Vyškolení zástupců oddílu- školení je zdarma, placeno je i cestovné. Získáte metodiku k projektu. Podpoříme akce materiálním vybavením- pomůckami, dostanete příspěvek na organizaci, trička po organizátory s grafikou projektu, odměny pro děti a rodiče- diplomy, drobné dárky. Počítat můžete i s rodinnými balíčky na podporu pilotního projektu volnočasových aktivit rodin.

Časový harmonogram, závazné termíny:

24. ledna – 17. února přihlašování do projektu

do 24. února výběr a zveřejnění vybraných oddílů/klubů

23. března školení zástupců z vybraných oddílů/klubů

květen – červen realizace akcí APCR ve vybraných oddílech/klubech

duben – červenec volnočasové aktivity vybraných rodin

srpen – září zhodnocení, pokračování, případně rozšíření projektu

Žádosti zasílejte pomocí formuláře, který najdete ZDE.

——————————————————————————-

Kontaktní údaje k projektu Atletika pro celou rodinu:

Karolína Farská, email: karolinap@atletika.cz – vedoucí projektu

Dita Franklová, email: DF.atletikaprodeti@centrum.cz, mobil: 606 934 955- koordinátorka projektu, (zodpoví případné dotazy)

Generální partner Českého atletického svazu

Oficiální partneři

Projekt vznikl za podpory