zpět na aktuality

Rodina a sport. Téma Norsko – české spolupráce

Za podpory Norských fondů bylo možné vyměnit si zkušenosti v oblasti práce s dětmi a jejich rodiči, metodiky, školení, trenérské činnosti a soutěží. Zástupci oddělení mládeže a soutěžního oddělení ČAS seznámili norské kolegy s projekty Atletika pro děti, Atletika pro celou rodinu a Jsem atlet, metodickými materiály a systémem soutěží pro tuto věkovou kategorii. Stejně tak zástupci norského atletického svazu přiblížili své zkušenosti v těchto tématech včetně jejich populární celorepublikové štafetové soutěže, do které je zapojeno přes 100 tisíc účastníků.

Problematika Pohybové gramotnosti je aktuální pro oba členské svazy Evropské atletiky. „Česká ale i norská populace a nová generace dětí nevykazuje základní pohybovou gramotnost, jako je běh, skok, hod,“ připomněl předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník. Současný životní styl neumožňuje dětem ve většině případů získávat návyky přirozeného pohybu, který potřebují nejen ve sportu, ale i v životě samotném. Český atletický svaz proto téma pohybové gramotnosti považuje za stěžejní a projekt považuje za velmi důležitý. Součástí projektu jsou již stávající Atletika pro děti, Atletika pro radost I a II a Atletika pro děti do škol. Nově pak Atletika pro celou rodinu a u starší kategorie pak projekt Jsem atlet.

Podobně uvažuje i norská strana. „Cílem je dovést rodiče a jejich děti k zodpovědnosti za své zdraví a naučit je, jak správným a pravidelným pohybem působit příznivě na kvalitu svého života,“ řekl generální sekretář Norského atletického svazu Kjetil Hildeskor. Dalším cílem je napomáhat ke zlepšení a utužení mezilidských vztahů v rodině, která bude spolu trávit více času aktivně, tedy sportem. Takovou aktivitu umožňuje právě i nový projekt Českého atletického svazu Atletika pro celou rodinu.

Na workshopu byl diskutován také kladný dopad na funkci rodiny jako základní jednotky společnosti. V neposlední řadě díky synergickému efektu, kdy se zapojí nejen děti, ale i rodiče, se zvětší množství aktivně sportujících obyvatel a zlepší se fyzické i psychické zdraví a celková kvalita života. Sdílením zážitků mezi sportující veřejností je větší pravděpodobnost zapojení dalších zájemců.

Projekt vznikl za podpory Norských fondů.

Generální partner Českého atletického svazu

Hlavní partner Českého atletického svazu

Oficiální partneři

Projekt vznikl za podpory