zpět na aktuality

Pohybová gramotnost -Atletika pro celou rodinu

Přihlaste se do našeho nového projektu!

Pohybová gramotnost – Atletika pro celou rodinu je projekt Českého atletického svazu (ČAS), ve kterém je propojena aktivita dětí s aktivitami rodičů. Pro zdravý vývoj a získání běžných pohybových dovedností výborně funguje jako motivace a inspirace aktivita rodičů, kteří „jdou příkladem“ a jsou vzorem pro cílovou skupinu projektu.

Cíl projektu: Primárním cílem projektu je zvýšit pohybovou gramotnost u dětí a jejich rodičů. Cílem je dovést rodiče a jejich děti k zodpovědnosti za své zdraví a naučit je, jak správným a pravidelným pohybem působit příznivě na kvalitu svého života. Vedlejším cílem a přidanou hodnotou projektu je i napomáhání ke zlepšení a utužení mezilidských vztahů v rodině, která bude spolu trávit více času sportem.

Po úspěšné pilotní fázi tento projekt rozšiřujeme a zveme do něj dalších 30 oddílů.

Projekt je určen pro rodiče a jejich děti (do věku 11 let). Ve vybraných oddílech/klubech proběhnou společné tréninky rodičů s dětmi, které vyvrcholí soutěžním sportovním odpolednem. Aktivní rodiny se budou moci zapojit i do volnočasové aktivity tj. naučí se, jak společně jednoduše sportovat/atletit.

Co musíte udělat, abyste se zapojili do projektu Atletika pro celou rodinu?
– přihlásit oddíl/klub do projektu – viz formulář níže
–  pokud budete vybráni, je povinná účast zástupce/zástupců oddílu/klubu (1 – 2 osoby, nejlépe trenéři přípravek) na školení (termíny níže)
– uspořádat tři společné tréninky rodičů s jejich dětmi (1x trénink listopad/prosinec 2019, 2x trénink jaro 2020) a jedno soutěžní sportovní odpoledne (květen/červen). Min. počet zúčastněných rodin: 15
– určit oddílového garanta projektu pro komunikaci s rodiči během celého rodinného atletění a zároveň komunikaci s ČAS – nutno mj. zaslat zprávy z jednotlivých tréninků a soutěžní akce.

Jakou získáte podporu?
– vyškolení zástupců oddílu (školení je zdarma, placeno je i cestovné)
– finanční podporu 5000 Kč (odměna pro garanta, podpora realizace tréninků a soutěžní akce)
– metodiku a tiskoviny (diplomy, letáky)
– drobné dárky na soutěžní akci
– materiální vybavení (pomůcky)

Závazné termíny:
Projekt bude pilotně probíhat od října 2019 do června 2020.
do 29. 9. 2019 přihlašování do projektu
30. 9. – 3.10. 2019 výběr a zveřejnění vybraných oddílů/klubů
19.10. nebo 20.10. 2019 školení zástupců z vybraných oddílů/klubů (19.10. Praha nebo 20. 10. Brno)
červenec – srpen 2020 zhodnocení projektu

Žádosti zde: https://forms.gle/bBncoKhvrQ1zVGCB9

Nezapomeňte vybrat termín a místo školení, kterého se případně zúčastníte.

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na Koordinátorku projektu Atletika pro celou rodinu Ditu Franklovou:
kontakty: email: dfranklova@atletika.cz, mobil: 606 934 955

Za projekt Pohybová gramotnost zodpovídá:
Karolína Farská, email: karolinap@atletika.cz

Generální partner Českého atletického svazu

Hlavní partner Českého atletického svazu

Oficiální partneři

Projekt vznikl za podpory