zpět na aktuality

Atletika hravě ve škole

Atletika hravě na mateřinkách a základkách

Začátkem listopadu odstartoval projekt ČAS „Atletika hravě ve škole“ uskutečněný na základě výzvy NSA na podporu činnosti trenérů a fyzioterapeutů na mateřských a základních školách. Projekt probíhá na více než dvou stovkách škol v menších sídlech a skončí před Vánoci.

Záměrem výzvy Národní sportovní agentury je propojení atletických trenérů nebo fyzioterapeutů do předškolního a školního prostředí s cílem zvýšit zapojení dětí do pohybových aktivit a ovlivnit tak jejich životní styl. Do projektu Českého atletického svazu bylo přijato 235 škol a školek z měst, které mají do 50 tisíc obyvatel.

Projekt je založen na osobní účasti trenérů (a fyzioterapeutů) v hodinách tělesné výchovy, cílem je pak obohacení hodin školní TV na prvním stupni a poskytnutí užitečných námětů pro pedagogy. Zúčastněné základní a mateřské školy obdrží kromě metodických materiálů i atletickou sadu.

Atletika v hodinách tělesné výchovy rovná se hra a zábava pro všechny. S tímto posláním byla vydána nová brožurka Atletika hravě, kterou obdrží každá zapojená škola. Její tvůrci z Českého atletického svazu věří, že hravou formou můžeme do hodin začlenit atletické základy tak, aby byly přínosem a zábavou pro všechny děti.

Atletika není jen o výkonu a umístění. Každý žák má příležitost si najít svoji disciplínu, ve které může vyniknout. „Pokud společně dokážeme vyvolat úsměvy na dětských tvářích, když běhají, skáčou nebo házejí, přinese to úspěchy nejen škole, atletice, ale i celkově pohybové gramotnosti české mládeže,“ věří tým projektu.

V pondělí 1. listopadu proběhlo on-line školení, kterého se zúčastnilo 135 trenérů z celé České republiky. Druhý den projekt odstartoval a skončí 18. prosince 2021.  Máme k dispozici už také první dojmy z již uskutečněných návštěv.

Trenérka Monika Stindlová z Atletické přípravka Jalubí (Uherské Hradiště), navštívila místní MŠ: „Dnes jsem uskutečnila první návštěvu naší MŠ a i když jsme měli výuku TV na koberci, zvládli jsme toho hodně a užila jsem si to. Školka je pro mě výzva a taky jsem ráda, že díky projektu získá atletické pomůcky, se kterými bude hodina zajímavější. Děkujeme!“

Trenér Josef Marek z TJ Svitavy, byl v ZŠ a MŠ Opatov u Svitav: „Projekt zahájen návštěvou jedné školy, třech tříd malých dětí a všichni byli nadšení – chodili na „náslechy” asistenti pedagogů i z jiných tříd. Jako ověření konceptu, co s dětmi dělat, to bylo super a učitelům jsem ukázal spoustu her. Každá skupina hrála jiné hry a všichni se bavili atletikou. Děkujeme!“

Trenérka Renata Šimková nám napsala, jak se jí vydařily první tréninky v ZŠ Polešovice:  První dvě hodiny – 2.B a 4.A.  byly moc vydařené, děti nadšené, ještě víc kolegyňky. Zaměřili jsme se na běh a hody. Nahlédnout přišly asistentky i družinářky. S kolegyněmi jsme to probíraly, byly překvapené, jak se atletika dá dělat i zábavně. Ještě mě čeká 2.A a pak ještě jedno kolečko. Jsem ráda za pozitivní ohlasy. A to díky Vašemu projektu, který podpořil i pan ředitel. Knížky již dorazily, už putují z ruky do ruky, velká pochvala pro vás, jsou skvělé.;-). Děkujeme !

AO Orel Vyškov se taky zapojil do projektu Atletika hravě ve škole. Trenérka Anna Málková si vybrala ZŠ a MŠ Němčany. Je to malá škola z nedaleké vesnice asi 15 km od Vyškova, kde se učí jen tři třídy. Ve škole nemají tělocvičnu a tak děti v zimě mají TV v sále místního úřadu. „Moje tréninky atletiky se žáky tyto školy probíhají taky tam. Absolvovala jsem už dva tréninky: BĚH a HODY a čeká mě tento pátek ještě trénink na SKOKY. Děti jsou pohybem nadšené. Na trénink se těší a vždy dopředu chtějí vědět, co budeme trénovat příště a jaké hry je naučím. I přes tuto komplikovanou dobu, kdy je na Moravě spoustu dětí nemocných, nebo v karanténě, sešlo se 18 kluků a holek. Věřím, že oni i jejich učitelky si z tréninku odnesou co nejvíc. Když přečkají zimu, čekají na ně nově zrekonstruované atletické sektory v areálu školy, kde se můžou učitelky s dětmi atletikou bavit. Myslím si, že jim to půjde hravě, protože mají nadšenou paní ředitelku J. Děkujeme!“

Generální partner projektu Pohybová gramotnost

Officiální partneři

Projekt vznikl za přispění