zpět na aktuality

Zhodnocení Atletiky do škol na ZŠ Mírová v Ústí n.L.

Zhodnocení činnosti kroužku Atletika a gymnastika na ZŠ Mírová

Již 5. rokem vedu na ZŠ Mírová kroužek Atletika a gymnastika, který je zapojen do projektu Atletika pro děti do škol, a je určen pro žáky 1.-3. třídy. V letošním školním roce jsme pro velký zájem otevřeli kroužky dokonce dva s motivem, že se dva roky nesportovalo a jeden kroužek tedy bude pro starší děti ve 3.-5. třídě. Bohužel, tento se nenaplnil, a tak byl otevřen i pro mladší děti. Tyto kroužek beze zbytku naplnili, ale tím odradili od docházky právě ty starší… V 1. pololetí docházelo k přesunům mezi kroužky, odchodům, až se z původních 2x 20 dětí vykrystalizovaly dvě skupiny po 12 dětech, které pravidelně docházeli 1x týdně sportovat do tělocvičny. Podzimní část jsme trénovali atletické základy, techniku běhu, základy hodu míčkem, základy skoku do dálky, doplněné o základní gymnastickou obratnost. Jarní část jsme navázali rozšiřujícími dovednostmi a zdokonalováním naučeného. V průběhu roku, jsme tak vyzkoušeli i překážkový a štafetový běh, skok do výšky a do dálky s rozběhem a hod oštěpem i plnými míči či vrh koulí. Z gymnastiky jsme kromě základů akrobacie vyzkoušeli cvičení na kruhách, na trampolíně, na lavičkách a kladině, přeskok bedny či cvičení na žebřinách. Činnost byla velmi pestrá a děti se naučily mnoho nových dovedností. Před vánočními svátky proběhl tradiční Mikulášský víceboj, který se skládal ze tří disciplín (hod raketkou, překážkový běh a obratnostní překážková dráha), stejně jako na závěr roku proběhl druhý závod ve víceboji (trčení plným míčem, slalomový běh a skokově gymnastická dráha). Po celý školní rok děti dostávaly za odměnu samolepky zvířátek, která jsem měla ještě z předchozích let, kdy se kvůli Covidu nesportovalo. Děti kroužek bavil a mnoho z nich hlásilo, že se v září zapíšou znovu.

V Ústí nad Labem, 21.6.2022    Dana Finková

 

Generální partner Českého atletického svazu

Hlavní partner Českého atletického svazu

Oficiální partneři

Projekt vznikl za podpory