Dům dětí a mládeže Stodůlky

Adresa Chlupova 1800/6, Praha 5
Web http://www.ddmstodulky.cz
Věková kategorie věk 5-7 / věk 8-9
Cena

Hrátky s atletikou 650 Kč /pololetí (1 hod./ týdně)
Atletika pro nejmenší 650 Kč/pololetí (1 hod./ týdně)
Atletická přípravka 700 Kč/pololetí (1 hod./ týdně)

Kontaktní osoby Pavlína Mouchová (hlavní trenérka atletiky),
Helena Farabauerová (vedoucí pohybového oddělení) +420 731 484 660
Tréninkové místo ZŠ Trávníčkova - atletický ovál nebo tělocvična, DDM Stodůlky
Rozpis tréninků

Hrátky s atletikou 4 – 5 let – den a čas bude upřesněn v září

Atletika pro nejmenší 5 – 7 let středa 16:00 – 16:50 a 17:00 – 17:50

Atletická přípravka 7 – 10 let středa 18:00 – 18:50

Kroužky atletiky probíhají pod DDM Stodůlky. Ve školním roce 2017/ 2018 pro Vás otvíráme již 4 atletické skupiny.

Pro děti ve věku 4 – 5 let se kroužek „Hrátky s atletikou“ koná v tělocvičně DDM Stodůlky.
Atletika pro nejmenší 5 – 7 let od 16:00 a 17:00 a Atletická přípravka 7 – 10 let od 18:00 probíhá v ZŠ Trávníčkova.

Hrátky s atletikou

Kroužek je určen pro děti mezi 4-5 lety. Chceme klást důraz na vytvoření si kladného postoje ke sportu a k pohybu obecně. Děti se seznámí se základními atletickými disciplínami a budou vedeni k osvojení si základních pohybových dovedností – jak házet, běhat, skákat, padat, ale i jak se protáhnout a jak nikomu (tedy ani sobě) neublížit, což je důležité při každém sportu. Zjistí, co všechno jejich tělo zvládne a že ho můžou mnoho naučit. Hodiny skrze rozmanité sportovní činnosti také ukáží dětem důležitost vzájemného respektu, spolupráce a kamarádství.

Atletika pro nejmenší
Během tréninků atletické přípravky se budeme zaměřovat především na rozvoj rychlosti a koordinace, což je pro děti v předškolním a brzkém školním věku z pohybového hlediska nejdůležitější. Děti se také seznámí s tím, jak sportovní tréninky probíhají, zažijí si jednotlivé části od rozehřátí až po konečné uvolnění. Zároveň je naší prioritou vést tréninky tak, aby byly pro děti přitažlivé, proto budou mnohdy jejich náplní vhodné hry, v rámci kterých budou děti procvičovat jednotlivé dovednosti. Děti budou mít své zápisníčky, do kterých kromě účasti na hodině budeme zaznamenávat výkony, kterých děti docílí. Můžeme tak sledovat zlepšení každého dítěte v průběhu jeho působení v naší přípravce.

Atletická přípravka děti zasvětí do základů atletiky. Naučí se jejím základním pravidlům a osvojí si jak základní technické disciplíny, tak si potrénují běžeckou techniku. Během kroužku si budeme hodně hrát a tím učiníme trénink pro děti co nejzábavnější. Důraz bude v tomhle věku kladen především na rozvoj koordinace, která je důležitá pro jakékoli další pohybové aktivity. Zvyknou si také na průběh tréninku od počátečního rozehřátí až po konečnou fázi protažení.Děti budou mít své notýsky, kam budou dostávat razítka a nálepky za každou hodinu a také tam budou mít své výkony a pochvaly.

V zimních a chladných měsících (listopad – březen) bude trénink probíhat v tělocvičně ZŠ Trávníčkova. Ostatní měsíce (září – říjen a duben – červen) na hřišti Zš Trávníčkova.

Generální partner Českého atletického svazu

Officiální partneři

Projekt vznikl za podpory