Sportovní klub mládeže Valašské Meziříčí, z.s.

Adresa Svěrákova 32 Valašské Meziříčí
Web http://skmvalmez.cz/
Věková kategorie věk 5-7 / věk 8-9 / věk 10-11
Kontaktní osoby Gabriela Mocková +420 723 753 681,
Jiří Kadla ml. +420 731 196 274
Tréninkové místo Králova 380, 757 01 Valašské Meziříčí (tréninkové centrum ZŠ Vyhlídka), Křižná 167, 757 01 Valašské Meziříčí (Sportovní areál ZŠ Křižná)
Rozpis tréninků

Přípravka I. (2013-2010) probíhá 2x týdně v těchto dnech a hodinách:
Úterý: 14:00 – 15:00
Pátek: 13:30 – 14:30
Přípravka II. (2010-2008) probíhá 2x týdně:
Středa: 14:30 – 15:30
Pátek: 14:30 – 15:30
Trénink ve sportovním areálu ZŠ Křižná
Přípravka III. (2010-2008) probíhá na ZŠ Křižná 2x týdně:
Úterý: 17:00 – 18:00
Čtvrtek: 17:00 – 18:00

Charakteristika oddílu (přípravky):
Atletické přípravky Sportovního klubu mládeže (SKM) jsou určeny pro děti ve věku od 6ti do 11ti let, kde jde především o jejich všestranný rozvoj. Zvládnutí co největšího množství pohybových dovedností, základy míčových her, gymnastiky a základních atletických disciplín. Tréninky jsou prováděny formou hry tak, ať nedojde k pozdějšímu přesycení a znechucení sportování. V současné době v SKM fungují 3 tréninkové skupiny. Tréninky přípravky I. a přípravky II. probíhají jak v letním, tak v zimním období na v tréninkovém centru ZŠ Vyhlídka. Vchod je bočním vchodem od ulice Králova do malé branky. Tréninky přípravky III. ve sportovním areálu a tělocvičnách ZŠ Křižná. Pro děti pořádáme oddílové závody 5-6x do roka, které obsahují nejen atletické disciplíny, ale i různé obratnostní soutěže. Fungování našich přípravek je založeno na rozmanitosti tréninku, z toho důvodu hodiny probíhají na sportovištích místních ZŠ, kde mají naši trenéři a děti perfektní podmínky. Dáváme dětem možnost vyniknout v širokém spektru sportů, proto pod dohledem profesionálních trenérů zařazujeme do tréninkových jednotek horolezeckou stěnu, gymnastiku, míčové hry, aj. Snažíme se děti naučit přirozenému pohybu a tím předcházet zdravotním problémům v dospělosti. Díky této filozofii se nám daří vybudovat u dětí lásku ke sportu a k pohybu a velké množství našich přípravek potom pokračuje i dále, mnohdy velmi úspěšně, ve své sportovní kariéře, ať už v atletice, nebo jiném sportovním odvětví.

Generální partner Českého atletického svazu

Oficiální partneři

Projekt vznikl za podpory