Autobus

 • Běh
Charakteristika hry
 • hbitost
 • obratnost
 • orientace
 • postřeh
Pomůcky štafetový kolík, kužele, mety

Popis hry

Děti sedí na zemi nebo na dvou lavičkách střídavě (na levé a na pravé straně) za sebou v řadě na vzdálenost zapažené a předpažené paže). Na pokyn trenéra všichni co nejrychleji zapaží a připraví dlaň na převzetí kolíku. Poslední dítě v řadě na stejný povel posílá kolík dopředu. Cílem je dostat kolík zezadu autobusu co nejrychleji vpřed. Měříme na čas nebo jako soutěž více týmů.

Varianty:

 • levá – pravá: děti sedí od sebe střídavě P rameno a L rameno a podle pozice střídavě zapažují ruku (v levé řadě zapažují pravou a obráceně). Docílíme přirozeného střídání pravé a levé ruky pro předávku
 • více kolíků: posíláme 3-5 kolíků v rámci jedné soutěže
 • změna pozic: v sedu s běžeckým pohybem rukou, ve stoji, ve stoji s pohybem rukou

 • Autor hry
  ČAS

Generální partner Českého atletického svazu

Hlavní partner Českého atletického svazu

Oficiální partneři

Projekt vznikl za podpory