Vytlačovaná z domku

  • Běh
Charakteristika hry
  • hbitost
  • obratnost
  • orientace
  • postřeh
  • rychlost
Věk dětí 4-11 let
Pomůcky barevné mety/kloboučky

Popis hry

Pomocí kuželů/met vytvoříme 2- 3 domečky. Určíme 2-3 honiče, kteří dostanou do ruky mety, kroužky aj. Úkolem honičů je chytat ostatní děti. Děti se mohou schovat před honičem vběhnutím do domečku.
V domečku smí být ale jen jedno dítě. Tzn. pokud je v domečku již jedno dítě, tak dítě, které tam vbíhá vytlačí stojící dítě.

Varianta č. 1: doporučujeme, aby honiči předávali mety tomu, koho chytí a ti se stali honiči

 

  • Atletický oddíl
    Atletika Človíček

Generální partner Českého atletického svazu

Hlavní partner Českého atletického svazu

Oficiální partneři

Projekt vznikl za podpory