Kdo se dotkne…?

  • Skok
Charakteristika hry
  • hbitost
  • obratnost
  • rychlost
  • síla

Popis hry

Skupina hráčů v přírodním prostředí hledá vhodné vyvýšené místo, kterého se můžou hráči za pomoci skoku dotknout rukou. Každý hráč má právo vybrat jedno místo. Můžeme určit i způsob, jakým lze dotyku dosáhnout (levou/pravou/oběma, odrazem z levé/pravé, s rozběhem/bez rozběhu atp.). Hráči si sčítají body za úspěšný pokus.

  • Autor hry
    ČAS

Generální partner Českého atletického svazu

Hlavní partner Českého atletického svazu

Oficiální partneři

Projekt vznikl za podpory