Najdi ruku

  • Běh
Charakteristika hry
  • hbitost
  • obratnost
  • postřeh
  • rychlost
Pomůcky štafetový kolík, kužele, mety

Popis hry

Dvě děti stojí zády k sobě 1 metr od sebe. Jedno dítě zapaží a nastaví dlaň ruky tak, aby palec mířil k zemi. Druhé dítě drží štafetový kolík. Na povel trenéra se dítě s kolíkem otočí a co nejrychleji se snaží předat kolík do připravené ruky. Obě děti si vystřídají role. Střídáme levou i pravou paži.

Hrajeme:

a) na přesnost (kolík se snažím trefit do dlaně horní polovinou)

b) na rychlost reakce předávky do určeného postoje.

Varianta “na fotografa”:

Hrajeme stejně jako “najdi ruku”, dítě s kolíkem se neotáčí, ale pouze zavře oči. Před zavřením očí si může “vyfotit” pozici připravené ruky.

 

Generální partner Českého atletického svazu

Hlavní partner Českého atletického svazu

Oficiální partneři

Projekt vznikl za podpory