Najdi ruku

  • Běh
Charakteristika hry
  • hbitost
  • obratnost
  • postřeh
  • rychlost
Pomůcky štafetový kolík, kužele, mety

Popis hry

Dvě děti stojí zády k sobě 1 metr od sebe. Jedno dítě zapaží a nastaví dlaň ruky tak, aby palec mířil k zemi. Druhé dítě drží štafetový kolík. Na povel trenéra se dítě s kolíkem otočí a co nejrychleji se snaží předat kolík do připravené ruky. Obě děti si vystřídají role. Střídáme levou i pravou paži.

Hrajeme:

a) na přesnost (kolík se snažím trefit do dlaně horní polovinou)

b) na rychlost reakce předávky do určeného postoje.

Varianta “na fotografa”:

Hrajeme stejně jako “najdi ruku”, dítě s kolíkem se neotáčí, ale pouze zavře oči. Před zavřením očí si může “vyfotit” pozici připravené ruky.

 

Generální partner Českého atletického svazu

Oficiální partneři

Projekt vznikl za podpory