Přihrávaná

  • Běh
  • Hod
Charakteristika hry
  • obratnost
  • postřeh
  • rychlost
Pomůcky míč, medicinbal, mety

Popis hry

V prostoru vyznačíme menší čtverec o délce 5 metrů. Do každého rohu umístíme jednu metu. Děti si rozeberou mety a každé dítě si stoupne za ni jednu metu. Hra začíná tím, že první dítě odhodí míč vpravo a následně běží na protilehlou stranu, kde se postaví za dítě, které tam stojí. Úkolem dítěte, které chytí míč je hodit jej dále dítěti po pravici a běžet na protilehlou stranu od své mety.  Můžeme obměňovat směr házení míče nebo vyměnit mety.

Obměna 2: rozdělení čtverce na více míst

  • Autor hry
    ČAS

Generální partner Českého atletického svazu

Hlavní partner Českého atletického svazu

Oficiální partneři

Projekt vznikl za podpory