Sběr jablek

  • Běh
  • Hod
Charakteristika hry
  • síla
  • vytrvalost
Pomůcky malé míčky, koše, provaz / lano / švihadlo

Popis hry

Cílem družstva je nasbírat co nejvíce jablek do koše. Vytvoříme stejně početná družstva (max. do 5 hráčů) a vyznačíme trasu na běhání (max. 30 metrů). Úkolem družstva bude za daný čas (1-3 minuty) sebrat a hodem umístit do koše, co nejvíce jablek (míčů).

Z každého družstva vždy vybíhá jeden hráč, na druhé straně sebere „jablko“, vrací se směrem ke svému družstvu a z vyznačeného místa se strefuje do koše. Koš je umístěn na startovní čáře stranou od družstva. Hráči se střídají. Vyhraje družstvo, které za daný čas nasbírá co nejvíce jablek. 

Varianty:

          další hráč vybíhá až poté, co první hráč odhodí míč a vrátí se k družstvu

          hráči mohou trefit koš až po přihrávce s hráčem, který čeká na výběh (koordinačně náročnější stejně tak jako na spolupráci v družstvu)

          místo statického koše můžeme obsadit „chytače“ (hráč z družstva, který chytá do koše, nebo do rukou – na delší vzdálenost – odhazované míče za stanovenou linií), bod je za každý chycený míč

          délku trati a vzdálenost hodů do koše upravujeme dle zdatnosti dětí

  • Autor hry
    ČAS

Generální partner Českého atletického svazu

Hlavní partner Českého atletického svazu

Oficiální partneři

Projekt vznikl za podpory