Souboj přesných házečů

  • Hod
Charakteristika hry
  • hbitost
  • orientace
  • postřeh
  • síla
Pomůcky míč, kužele, mety

Popis hry

Hráče rozdělíme do dvojic. Každá dvojice má svůj míček. Úkolem hráčů je dotknout se míčkem stanovených kontrolních bodů (mety, kužele, stromy, určená místa). Dvojice si přehazují míček přesně k metám. Hráč, který drží míček, ale nesmí běhat – dvojice tedy vzdálenost mezi kontrolními body překonává házením a chytáním míčku, střídavě s přeběhem jednoho z dvojice. Jakmile se jeden z dvojice dotkne míčkem kontrolního bodu, může dvojice pokračovat k dalšímu až do cíle.

Pokud hráčům míček při přehozu mezi kontrolními body spadne, musí začít znovu hodem od posledního kontrolního bodu, kterého dvojice dosáhla podle pravidel.

Vítězí dvojice, která jako první dohází stanoveným způsobem do cíle.

  • Autor hry
    ČAS

Generální partner Českého atletického svazu

Hlavní partner Českého atletického svazu

Oficiální partneři

Projekt vznikl za podpory