Tyčkařská postupka

  • Skok
Charakteristika hry
  • hbitost
  • obratnost
  • orientace
  • rychlost
  • síla
Pomůcky tyčka / švihadlo

Popis hry

Skáčeme o tyči z krátkého rozběhu do písku. Cílem hráče je přeskočit předem určenou vzdálenost. Každý hráč má dva pokusy na postupnou vzdálenost, kterou prodlužujeme o cca 25 cm po každé sérii úspěšných pokusů.

Generální partner Českého atletického svazu

Hlavní partner Českého atletického svazu

Oficiální partneři

Projekt vznikl za podpory